Ugrás a fő tartalomra
Ide kattintva a Kapos Holding Zrt. elektronikus ügyfélszolgálati oldalán otthonról is kényelmesen intézheti ügyeit.

Ivóvízszolgáltatás

Vízellátási főmérnökség

Cím: 7400 Kaposvár, Zaranyi út – Telefon: 82-419-628; Fax: 82-511-533

A KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. Vízellátási Főmérnöksége felelős a vízellátásért az üzemeltetési területünkhöz tartozó települések közigazgatási területein.

A szükséges humán- és technikai háttér birtokában teszünk eleget napi üzemeltetési, hibaelhárítási és karbantartási feladatainknak. A főmérnökség dolgozói munkájukat hivatásnak tekintve gondoskodnak a 24 órás rendelkezésre állás biztosításáról, arról, hogy fogyasztóink részére az igényelt mennyiségben jó minőségű ivóvizet szolgáltassunk az elvárt nyomáson.

Az üzemeltetés szolgáltatói határát a 2011. évi CCIX. törvény 2.§ 11. pontja szabályozza.

 

Műszaki adatok

KAPOSVÁR (JUTA, ZSELICKISLAK, KAPOSHOMOK)

Vízszerzés

A vízműtelepek mértékadó víztermelő kapacitása az 1994-ben megkezdett és 1999-től folyamatos kút melléfúrási program hatására pozitív, míg a régi kutak elöregedése miatt bekövetkező vízhozam-csökkenés, valamint kútszerkezeti és egyéb problémák miatt elvégzett kényszerű üzemen kívül helyezés miatt negatív értelemben változik. A kaposvári vízmű mértékadó nyersvíz-termelő kapacitása a jelenlegi állapot szerint: 16.632 m3/nap (a Rákói ivóvízátemelő napi 14-16 órás üzemével). Átlagos víztermelés 2011. I. félévben 10.827 m3/nap, a félév során regisztrált legnagyobb és legalacsonyabb vízigény: 13.083 ill. 8.608 m3/nap.

VízműMértékadó nyersvíztermelő kapacitás
m3/nap
I. (Toponári)647
II. (Füredi)2.666
IV.(Fácánosi)1.267
VI. (Sántosi)8.428 (7.214)
VII. (Szigetvári)2.376
Iszák u. kcs.581
Töröcskei kcs.436
Kaposfüred községi231
Toponár községi0
Összesen16.632 (15.418)

A 90 db víztermelő mélyfúrású kút 50-500 közötti talpmélységgel 5 vízadó rétegcsoportot csapol meg. A kutak közül 51 db üzemelő-, és 39 db figyelőkút státuszú, vagy nem üzemképes kút. 49 db kutat eltömedékeltek.

Vízmű (vízbázis)Vízműtelep helyeVíztermelő fúrt kútÖsszesenEltömedékelt kút
ÜzemelőFigyelő v. nem üzemel
db
I. (Toponári)Guba S. u.3146
II. (Füredi)Béke u.53813
IV.(Fácánosi)Zaranyi u.4599
VI. (Sántosi)Pécsi u.28174519
VII. (Szigetvári)Szigetvári u.74112
Iszák u. kcs.Iszák u.1120
Töröcskei kcs.Töröcske külterület1120
Kaposfüred községiÁllomás u, Vasút u.2020
Toponár községiKemping u.0330
Juta községiHősök tere, Búzavirág u.0330
Zselickislak községi 0110
Összesen 51399049

Nyersvíz - gyűjtőhálózat

Az üzemeltetett vízkivételi művek kút bekötővezetékek és gyűjtővezetékek segítségével juttatják el vizüket a vízműtelepek vízkezelő műveire. A kutak nagy területen szétszórtan helyezkednek el, emiatt jelentős vezetékállomány üzemel a vízbázison (közel 51 km!).

VízműHossz
Km
I. (Toponári)0,5
II. (Füredi)6
IV.(Fácánosi)3
VI. (Sántosi)Összesen35
I. program6
II. program13
III. program16
VII. (Szigetvári)3
Iszák u. kcs.2
Töröcskei kcs.1
Kaposfüred községi<0,1
Toponár községi0
Mindösszesen51

Vízkezelés

A vízkezelés kálium-permanganátos (VITAQUA technológia), vagy klórgáz-adagolásos (CULLIGAN technológia) vas – és mangántalanítást, törésponti klórozásos ammóniamentesítést (CULLIGAN technológia), ill. nátrium-hipokloritos fertőtlenítést jelent.

 

Vas – és mangántalanítás és törésponti klórozásos ammóniamentesítés
A vízműtelepeken a kutaktól érkező nyers vízhez vízmennyiség – arányosan adagoljuk az oxidálószert. A nyomás alatti kálium-permanganátos (KMnO4), ill. klóros oxidáció révén az oldott állapotú Fe (II) csapadék Fe (III), ill. az oldott Mn (II) csapadék Mn (IV) alakra oxidálódik. A kivált csapadék bedolgozott szűrőkön kerül leválasztásra (nyomás alatti szűrés). Az aktivált szűrőközeg miatt a rétegben utóoxidáció is lejátszódik (jobb hatásfokú leválasztás). A szűrőket 24 óránként tisztított vízzel visszaöblítjük, ill. üzemzavar esetén, vagy kifogásolt vízkémiai eredményeket követően a VITAQUA technológiájú vízkezelők szűrőközegeit KMnO4 oldattal átöblítjük (bedolgozás).
2008. 04. 01.-től a II., a IV., a VI., a VII. vízműtelepeken, a Töröcskei és Iszák úti vízműnél CULLIGAN technológiájú törésponti klórozásos ammóniamentesítés üzemel. A II. vízmű, az Iszák u. és a Töröcskei vízműtelep esetén teljesen új komplex technológia készült, a IV., VI. és VII. vízműtelepeken a technológia kiegészítő jelleggel lett telepítve (a meglévő VITAQUA berendezések után kerültek beépítésre az aktívszén-adszorberek, ill. a szükséges egyéb berendezések).
A technológia alapja: törésponton adagolt klór oxidálja a víz rétegeredetű ammónia-tartalmát (végtermék: instabil triklóramin), a folyamat során keletkező klórozási melléktermékeket, pl. a szerves halogénvegyületeket aktívszén adszorberen távolítjuk el. A törésponti klórozás min. 10 perces kontaktidejét közbenső tárolók beépítése biztosítja.
A II. sz. telepen 2008.04.01-től a törésponti klórozásos ammónium mentesítő technológia kiépítésével teljes új Culligan típusú vas és mangántalanító lett beépítve. Az új vastalanító kiépítésére a régi technológia elégtelen kapacitása miatt volt szükség. Az oxidálószer, a klór a folyamat elején, a homokszűrő előtt jut a rendszerbe. A behatási medencéből feladó szivattyúk juttatják a vizet a homokszűrőkre, majd az adszorberre. Az Iszák utcai és a Csordahegyi vízműtelep technológiai folyamatai a II. sz. vízműtelepen kiépített technológiával azonosak, azzal a különbséggel, hogy ezeken a telepeken nincs behatási medence.

 

Fertőtlenítés
A tisztított vízhez nátrium – hipokloritot (NaOCl) adagolunk (szintén vízmennyiség-arányosan), a vonatkozó előírások szerinti min. szabad aktív klórszint figyelembevételével (0,1 – 0,3 mg/l között).

VízműVízkezelő kapacitása
m3/nap
II. (Füredi)3.800
IV.(Fácánosi)2.300
VI. (Sántosi)9.000
VII. (Szigetvári)3.600
Iszák u. kcs.1.000
Töröcskei kcs. (Csordahegy)600
Összesen20.300

Kaposhomokon komplex biológiai vízkezelő berendezés üzemel (az országban elsőként üzembe helyezve közműves vízhálózaton).

A kaposhomoki ZENON biológiai berendezés technológiai sora hajtóvíz szivattyút, légtelítő tartályt, feladó szivattyút, nitrifikáló oszlopokat és biztonsági szűrőt foglal magában. A technológia lépései: előlevegőztetés légbeszívó injektor segítségével légtelítő oszlopban (oldott oxigénszint biztosítása, vas-és mangán oxidáció), teljes nitrifikáció automatikus üzemű töltetes nitrifikáló oszlopokon (ammóniaoxidáció, vas-mangán pehely szűrés), fertőtlenítés UV – besugárzással, biztonsági szűrés multimédia – töltetű szűrőn, fenntartó fertőtlenítés NaOCl adagolással (vízmennyiség-arányosan).

Térszíni tározás és hálózati szivattyúzás

Vízkezelés után kerül a víz a térszíni tározókba, ill. hálózati szivattyúk juttatják a vízelosztó hálózatba, a fogyasztókhoz és magastározókba.

A beérkező nyersvízhozam, ill. az elosztóhálózati vízigény kiegyenlítése céljából 13 db nyersvíztározó üzemel összesen 6450 m3 térfogattal.

A vízkezelőkről lekerülő-, ill. a térszíni tározókban tárolt tisztított vizek elosztóhálózatba juttatását 15 db üzemelő és melegtartalék szivattyú végzi, összesen 1515 m3/óra kapacitással.

VízműTérszíni tározó
számaössz-térfogata
dbm3
I. (Toponári)2200
II. (Füredi)32.500
IV. (Fácánosi)21.000
VI. (Sántosi)42.250
VII. (Szigetvári)2500
Iszák u.1100
Összesen146.550

Elosztóhálózat

A hálózatba szivattyúzott kezelt vizek (vagy kezelést nem igénylő nyersvizek) a város domborzati viszonyai miatt zónásított elosztóhálózat segítségével jutnak el a fogyasztókhoz és a fel nem használt vízmennyiség a magastározókba. A vízelosztó hálózat összesített hossza 280 km (víz-bekötővezetékek nélkül), változatos csőanyag és csőátmérő megoszlással. Az elosztóhálózatot főnyomóvezetékek, gerincvezetékek, elosztóvezetékek, víz-bekötővezetékek, ill. a kapcsolódó hálózati műtárgyak alkotják (tolózárak, tűzcsapok, légtelenítők, leürítők, összesen több, mint 5000 db szerelvény).

ZónaKiterjedéseVezetékhossz
km
I.belváros, É-i, ÉK-i városrész, Ivánfahegy, Szentjakab101
II.ÉNy-i városrész, Tüskevár, Donner, Cser, Kecelhegy, Rómahegy, Kaposfüred137
III.Toponár21
IV.Juta és Kaposfüred 2 utca15
V.Kaposhomok4
VI.Zselickislak4
Összesen282
Vízelosztó hálózat
VezetékátmérőCsőanyagVezetékkor
mm%típus%év%
8052azbesztcement52<2239
10020KM-PVC3223-4241
1252öntöttvas843-6716
1506acél168-873
2009KPE7>881
3008    
4003    
Össz.100 100 100

Magastározás

A mindenkori órai vízigény, ill. a hálózati szivattyúzás vízhozamának kiegyenlítését, ill. a mindenkori hálózati ellenvíznyomás fenntartását magastározók végzik. A rendszerbe épített tározókapacitás: 7550 m3.

ZónaMagastározó neveTérfogata
m3
I.Kecelhegyi víztorony1.500
II.Csordahegyi medence5.000
Donneri aquatórusz (ük)5.00
III.Toponári víztorony200
IV.Kaposfüredi víztorony200
VI.Kaposhomoki tározó50
VI.Zselickislaki tározó (ük)100
Összesen7.550

KISTELEPÜLÉSEK- JÁKÓ, SIMONFA, ZSELICSZENTPÁL, MAGYARATÁD (RÁCEGRES, TÁTOMPUSZTA), BŐSZÉNFA

Vízszerzés

A kistelepüléseken található vízművek mértékadó nyersvíz-termelő kapacitásai:

TelepülésMértékadó víztermelő kapacitás (m3/d)
JÁKÓ528
SIMONFA193
ZSELICSZENTPÁL190
MAGYARATÁD295,2
TÁTOMPUSZTA19,5
BŐSZÉNFA112

Víztermelő fúrt kutak száma:

TelepülésÜzemelőFigyelő v. nem üzemelÖsszesen
 
JÁKÓ112
SIMONFA112
ZSELICSZENTPÁL112
MAGYARATÁD202
TÁTOMPUSZTA101
BŐSZÉNFA101

Nyersvíz - gyűjtőhálózat

Az üzemeltetett vízkivételi művek kút bekötővezetékek és gyűjtővezetékek segítségével juttatják el vizüket a vízműtelepek vízkezelő műveire vagy közvetelnül a tározókba.

Vízkezelés

Simonfán és Zselicszentpálon a kiváló nyersvízminőség miatt nincs szükség vízkezelésre.

Magyaratádon, Jákóban és Bőszénfán a vízkezelés vegyszeres vas és mangántalanítást jelent. Magyaratádon IRMA 2200, Jákóban METANULL 400 (üzemen kívüli) Bőszénfán pedig IRMA 800 (jelenleg átalakítás alatt)) típusú vízkezelő berendezés van beépítve.

VízműVízkezelő kapacitása (m3/d)
Magyaratád295,2
Jákó (ük)528
Bőszénfa112

Magastározás

A mindenkori órai vízigény kiegyenlítését, ill. a mindenkori hálózati ellenvíznyomás fenntartását Jákóban és Magyaratádon AK 100-30 típusú 100 m3-es víztorony, Simonfán és Zselicszentpálon 50 m3-es, Bőszénfán 100 m3-es magasponti vasbeton medence végzi.

Elosztóhálózat

TelepülésElosztóhálózat hossza (fm)
JÁKÓ6.578
SIMONFA3.010
ZSELICSZENTPÁL4.800
MAGYARATÁD, RÁCEGRES8.776
TÁTOMPUSZTA1.100
BŐSZÉNFA7.055

A településeken található elosztóhálózat zömében KM-PVC anyagú és NÁ 80, 100 és 150-es átmérőjű.

 

Vízbiztonság

A vízbiztonság ismertetése

 
A KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. sikeresen auditáltatta Vízbiztonsági Rendszerét az MSZ EN ISO 22000 szabványnak, illetve a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletnek megfelelően, ezzel immár az integrált minőség-, környezetirányítási és élelmiszerbiztonsági rendszerbe foglalt dokumentálással üzemeltet a teljes szolgáltatási területen a vízbiztonsági elvárásoknak megfelelően.
 
A dokumentáció felépítése a következő: a vízellátó hálózat részletes felmérése, a kockázatok számbavétele, kockázatelemzés, a kritikus szabályozási pontok (ún. CCP-k) és üzemeltetési-előfeltételi pontok (ún. OPRP-k) meghatározása, napi üzemeltetési tevékenység ezzel összefüggő szabályozása. Rendszerünkben 2 CCP (nitrit – koncentráció és szabad klórszint) és 2 OPRP lett meghatározva (zavarosság, Coliform-szám), a hagyományos napi minőség – ellenőrzésen túl (vas, mangán és ammónium). Ezen felül a közegészségügyi hatóság által jóváhagyott Vízminőség-vizsgálati Program alapján végezzük a termelt és szolgáltatott vizek rendszeres minőség – ellenőrzését.

A teljes vízbiztonsági rendszer a már meglévő Minőség- és Környezetirányítási Rendszerbe lett beillesztve, ezzel a KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. az MSZ EN ISO 9001:2001, MSZ EN ISO 14001:2005 és MSZ EN ISO 22000:2005 szabványokon alapuló integrált irányítási rendszert működtet, amellyel biztosítja:
 • fogyasztóink igényeinek megismerését és folyamatos kielégítését, ezzel elégedettségük elérését,
 • a vevőszolgálati tevékenységünk hatékonyságának növelésével a fogyasztói kapcsolatok javítását,
 • a szolgáltatott ivóvíz minőségének folyamatos javítását, az egyenletes vízminőség és a permanens biztonság elérését,
 • nyilvánosan demonstráljuk az egészséges és a minden jogszabályi előírásnak megfelelő minőségű ivóvíz szolgáltatása érdekében tett erőfeszítéseinket,
 • a hagyományos minőségellenőrzésen túl a kitermeléstől az elosztásig több ponton történő ellenőrző vizsgálatokkal a hatékonyabb minőségellenőrzést, az ellenőrzési módszerek folyamatos felülvizsgálatát,
 • hatékonyabb közművagyon-gazdálkodást,
 • megbízható beszállítóinkkal kölcsönösen előnyös partnerkapcsolat kialakítását,
 • a vállalat hatékonyságát növelő szervezett információáramlást,
 • az adminisztrációs fegyelem növelését,
 • határozott, együttműködő, önállóan döntő, folyamatosan képzett, önmagával, személyi és tárgyi környezetével szemben igényes, megfelelően motivált, minőségi munkát végző vezetők és munkatársak alkalmazását,
 • a személyi teljesítmények figyelemmel kísérését, értékelését és elismerését,
 • a kellemes munkahelyi légkört,
 • biztonságos és egészséges munkakörülményeket.

 

Szolgáltatási tevékenységünk

A KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. Vízellátási Főmérnöksége árajánlatkérés és megrendelés alapján vállalja az alábbi munkák elvégzését:

 • vízbekötés,
 • vízóra-beépítés, - csere (bekötési vízmérő, mellékvízmérő, locsolási vízmérő, telki vízmérő),
 • hálózatbővítés vízjogi létesítési engedély birtokában,
 • vezetékrekonstrukció vízjogi létesítési engedély birtokában,
 • tűzcsap- és tolózár-beépítés, - csere,
 • mechanikai vezetéktisztítás,
 • hálózatfertőtlenítés,
 • földmunka,
 • búvárszivattyú leépítés, - csere,
 • daruzás.

Fenti munkák elvégzésére a megrendelő igénye alapján árajánlatot adunk, amelynek elfogadása esetén a munkát elvégezzük. Felhívjuk a figyelmet, hogy üzemeltetési területünkön vízbekötést, vízóra-beépítést, tűzcsap- és tolózár-beépítést, - cserét kizárólag Társaságunk végezhet!

Egységárgyűjteményünk tartalmazza az egyes tevékenységek vállalási árait.