Ugrás a fő tartalomra
Ide kattintva a Kapos Holding Zrt. elektronikus ügyfélszolgálati oldalán otthonról is kényelmesen intézheti ügyeit.

Szennyvízszolgáltatás

Szennyvízkezelési főmérnökség

Cím: 7400 Kaposvár, Dombóvári út Tel. & Fax: 06-82-511-292, tel.: 06-82-511-293

 

A KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. Szennyvízkezelési Főmérnöksége tevékenységi körébe tartozik az üzemeltetési területünkhöz tartozó csatornázott településeken keletkező szennyvizek elvezetése és tisztítása, a csatornázatlan területekről beszállított szippantott szennyvizek előkezelése, tisztítása. A csatornázott településeken keletkező ipari és lakossági (kevert) szennyvizet a szennyvízcsatorna hálózaton gyűjtjük össze, és szennyvízátemelők segítségével továbbítjuk a szennyvíztisztító telepre, ahol mechanikai és biológiai tisztítási lépcsők után a szennyezőanyagoktól megtisztítva – a kibocsátási határértéknek megfelelően – kerül a befogadóba.
A szennyvíz- elvezetés és kezelés műtárgyainak üzemeltetésén túl, azok karbantartása, állagmegóvása és folyamatos üzemképességük biztosítása is a feladatunk.
A főmérnökség dolgozói veszik át üzemeltetésre a közületi- és lakossági csatornabekötéseket, biztosítják az építés során a szakfelügyeletet. Az esetleges reklamációkat, panaszokat kivizsgálják, és elvégzik a szükséges hibaelhárítási feladatokat is.
Az épülő új szennyvízcsatornák műszaki ellenőrzése és üzemeltetésre történő átvétele is a feladatkörünkbe tartozik.
Az agglomerációból és a nem csatornázott területekről beszállított szippantott szennyvizeket (települési folyékony hulladék) a szennyvíztelep erre kialakított műtárgyában fogadjuk és ártalmatlanítjuk.
A főmérnökség állományába tartozó dolgozók mindegyike megfelel az adott munkakör képzettségi előírásainak. A fizikai dolgozók 99%-a szakmunkás végzettségű, az alkalmazotti állomány 80%-a főiskolát, egyetemet végzett szakember.

Az üzemeltetés szolgáltatói határát az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 1.§ 37. b) pontja  szabályozza.

 

Szolgáltatási tevékenységünk

A KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. Szennyvízkezelési Főmérnöksége árajánlatkérés és megrendelés alapján vállalja az alábbi munkák elvégzését:

  • csatornabekötések helyszíni ellenőrzése és átvétele
  • szakfelügyelet
  • víztartási próba, nyomáspróba
  • műszeres csatornavizsgálatok: kamerás vizsgálat, füstgenerátoros vizsgálat, fémdetektoros vizsgálat
  • geodéziai vizsgálat
  • csatornamosatás WOMA gépjárművel
  • bekötőcsatorna-dugulás elhárítás WOMA gépjárművel
  • belső hálózati dugulás-elhárítás spirálozással

Fenti munkák elvégzésére a megrendelő igénye alapján árajánlatot adunk, amelynek elfogadása esetén a munkát elvégezzük.

Egységárgyűjteményünk tartalmazza az egyes tevékenységek vállalási árait.

 

Csatornahasználati Illemtan

Ne mérgezzük a csatornát!

Elég néhány felelőtlen ember, és eldugulhat a szennyvízelvezető rendszer, bűz áraszthatja el a lakásokat és mérgező anyagok kerülhetnek a talajba! Ezért nagyon fontos, hogy a lefolyóba ne öntsünk mérgező anyagokat, gyógyszereket, növényvédő és nehézfémet tartalmazó szereket; szerves szennyezőanyagokat, zsírokat, olajokat, trágyát; ne kerüljenek bele darabos, szilárd hulladékok.

A Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. immár húsz településen üzemelteti a szennyvízcsatorna-rendszert: legutóbb Nagybajom területén vette át a szolgáltatást. Ezzel együtt immár több mint 405 km hosszú hálózatot kezel, amelyen 16869 db bekötés van. Évente több mint 4 millió 325 ezer köbméter szennyvizet tisztít a közszolgáltató cég, amelynek évente átlagosan 860 meghibásodással kell megküzdenie.

Ezért is tartja fontosnak a KAVÍZ Kft., hogy megfelelően tájékoztassa a lakosságot a helyes csatornahasználatról. Ehhez mellékeljük a MAVÍZ (Magyar Víziközmű Szövetség) „Csatornahasználati Illemtanát”.