Ugrás a fő tartalomra
Ide kattintva a Kapos Holding Zrt. elektronikus ügyfélszolgálati oldalán otthonról is kényelmesen intézheti ügyeit.

Szolgáltatási csoport

Szolgáltatási csoport

 
A szolgáltatási csoport az alábbi szolgáltatásokkal áll a lakossági felhasználók és tervezők rendelkezésére:
 • víz és szennyvíz bekötésekkel, valamint a hálózatbővítésekkel kapcsolatos tervjóváhagyás, szakvéleményezés,
 • építészettel, útépítéssel és társközművekkel kapcsolatos közműegyeztetés
 • építési hatósági engedélyezési eljárásokhoz, használatba vételi engedélyekhez szükséges, építési vízre és ivóvízminőségre vonatkozó, valamint szennyvíz befogadói nyilatkozatok kiadása,
 • tájékoztatás a vízellátással és szennyvízelvezetéssel kapcsolatos lehetséges műszaki megoldásokról,
 • Szakági térképi adatszolgáltatás digitális formában és papír alapon.
 • Geodéziai bemérések és dokumentációk készítése ajánlatkérés és megrendelés alapján.
Elérhetőség:
 
Szolgáltatási díjak:

A szolgáltatási csoport tevékenységi körével kapcsolatos szolgáltatási díjakról Egységárgyűjteményünk alapján tájékozódhat.

 

Lakossági tájékoztatás

Általános információk a lakosság részére

 • A vízellátással és szennyvízelvezetéssel kapcsolatos lehetséges műszaki megoldások.
 • Építési hatósági engedélyekhez - építési engedély, bontási engedély, használatbavételi engedély, fennmaradási engedély, rendeltetés megváltoztatására irányuló engedély - szükséges tervegyeztetési jegyzőkönyvek, közmű üzemeltetői nyilatkozatok kiadása
 • Egyéb közmű üzemeltetői nyilatkozatok kiadása (pl. befogadói nyilatkozat)
 • Víz és szennyvízbekötési tervekkel kapcsolatos ügyintézés (egyeztetés, jóváhagyás

Információk az új ivóvíz és szennyvíz bekötővezetékek kivitelezéséről

 

Tervezőknek

Általános információk tervezőknek és kivitelezőknek

 • Építési hatósági engedélyekhez - építési engedély, bontási engedély, használatbavételi engedély, fennmaradási engedély, rendeltetés megváltoztatására irányuló engedély - szükséges tervegyeztetési jegyzőkönyvek, közmű üzemeltetői nyilatkozatok kiadása
 • Közműegyeztetés
 • Víz és szennyvízbekötési tervekkel kapcsolatos ügyintézés (egyeztetés, jóváhagyás)
 • A tervezés során a vonatkozó jogszabályok, szabványok mellett a „A vízellátás műszaki irányelvei a KAVÍZ Kaposvári Víz és Csatornamű Kft. működési területére” és „A szennyvízcsatornázás műszaki irányelvei a KAVÍZ Kaposvári Víz és Csatornamű Kft. működési területére” című gyűjteményekben foglaltakat kell betartani.

 

Szolgáltatási díjak

1.1. Bekötési és mérőelhelyezési tervek jóváhagyása

Új bekötéssel (ivóvíz, szennyvíz), bekötés-áthelyezéssel, mellékmérő és locsolási mellékmérő beépítésével kapcsolatos tervdokumentációk véleményezésének, jóváhagyásának díjai lakossági és nem lakossági felhasználók részére:

 •  4 000 Ft/db + 27% ÁFA = 5 080 Ft

 

1.2. Hálózatbővítési tervek jóváhagyása

Hálózatbővítéssel, hálózatrekonstrukcióval kapcsolatos tervdokumentációk véleményezésének és jóváhagyásának díjai szakági tervezők részére:

 • 16 000 Ft/db + 27% ÁFA = 20 320 Ft

 

1.3. Közműegyeztetések

Társközművek (gáz, villany, csapadékcsatorna, telefon, stb) építésével és útépítéssel kapcsolatos tervegyeztetési jegyzőkönyvek kiadásának díjai közületek, intézmények, cégek, illetve megbízott tervezők részére:

 • 3 500 Ft/db + 27% ÁFA = 4 445 Ft,

 

1.4. Közműnyilatkozatok

Építési, fennmaradási, használatbavételi vagy bontási engedélyekhez szükséges üzemeltetői közműnyilatkozatok, szennyvíz befogadó nyilatkozatok kiadásának díjai lakossági és nem lakossági felhasználók részére:

 • 2 000 Ft/db + 27% ÁFA = 2 540 Ft

 

1.5. Adatszolgáltatás

a) A közműves nyilvántartásba történő betekintés a saját tulajdonnal rendelkező, és azt érintő kérdések ügyében a lakossági ügyfelek részére díjmentes.

b) Közművekről történő térképmásolat kiadásának díja lakossági és nem lakossági felhasználók részére:

 • 1 000 Ft/A4 + 27% ÁFA = 1 270 Ft (M=1:500)
 • 2 000 Ft/A3 + 27% ÁFA = 2 540 Ft (M=1:500)

c)   Digitális formátumú szakági térképrészlet átadásának díja

 • 2 500 Ft/db + 27% ÁFA = 3 175 Ft (500 m vezetékhosszúságig)
 • 5 Ft/m + 27% ÁFA (500 m vezetékhosszúság felett)

A közműegyeztetés alkalmával csak abban az esetben nem kerül digitális szakági térképrészlet átadásra, amennyiben az ügyfél azt kifejezetten nem kéri. A nyilvántartások szervesen kötődnek a települési alaptérképi információkhoz, melyek kizárólag a közmű üzemeltetés érdekében használhatók. Alaptérképi információ szolgáltatása digitális formában nem végezhető.

 

1.6. Műszaki irányelvek

A KAVÍZ Kft. műszaki irányelveket fogalmazott meg a működési területén lévő víziközmű-rendszereket érintő szakági tervezéssel és kivitelezéssel kapcsolatban. Az összeállítás tartalmazza mind az ivóvíz, mind a szennyvíz tervekkel kapcsolatos szabványokat és üzemeltetői elvárásokat az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet figyelembe vételével. A műszaki irányelvek CD formátumban elérhető, melyet a szolgáltatási csoportnál az alábbi áron lehet megvásárolni:

 • 2 000 Ft + 27% ÁFA = 2 540 Ft

 

KÖZHITELES VIZIKÖZMŰ KATASZTER

Tájékoztatjuk fogyasztóinkat,hogy 2015 06.01-től elérhető az országos közhiteles viziközmű kataszter .

Új ivóvíz és/vagy szennyvíz bekötés kivitelezésének rendje

 
1. A vízbekötés szerelési és üzembe helyezési munkáival Kérelmező a KAVÍZ Kft-t bízza meg.

Ez esetben a vízbázis vízvezeték feltárási munkálatai kapcsán a szakfelügyelet díj külön nem kerül felszámításra. A Kérelmező által a szakvéleménnyel jóváhagyott terv szerint elkészített/elkészíttetett fejgödörben, munkaárokban és vízóraaknában - saját anyagkészlet felhasználásával - a megcsapolást, a víz-bekötővezeték fektetését, a vízóraakna szerelvényezését, illetve a nyomáspróbát, fertőtlenítést, üzembe helyezést és geodéziai bemérést a 2017. évi LVII. törvény 9.§ (1) szakaszát figyelembe véve - a bekötés összegének előre történő befizetését követően - a (82) 419-628-as telefonszámon egyeztetett időpontban elvégezzük.

2. A vízbekötés szerelési és üzembe helyezési munkáival Kérelmező külső vállalkozót bíz meg.

A 2017. évi LVII. törvény 9.§ (2) bekezdése szerinti felhatalmazással élve Kérelmező ø 32 mm (1”) átmérőig a Műszaki Biztonsági Hatóság nyilvántartásában szereplő, kivitelezési jogosultsággal rendelkező (a továbbiakban: regisztrált) vízszerelőt is megbízhat a vízbekötés elkészítésével. Ez esetben a KAVÍZ Kft. a regisztrált szerelő részére az alábbi tevékenységeket végzi el díj ellenében:

 • Vízbázis vízvezeték regisztrált vízszerelő által végzett feltárásához (fejgödör-készítés) és a nyomáspróbához szakfelügyelet biztosítása. (Díj egységárgyűjteményünk alapján
 • Vízbekötés vízipari anyagai Minőségtanúsítványainak és OTH-engedélyeinek bekérése (a beépített anyagoknak rendelkezniük kell az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által kiadott alkalmazási engedéllyel, illetve ezek minősége nem lehet gyengébb, mint a magyarországi vízipari piacon jelenleg mértékadó HAWLE, GREINER, ISIFLO termékek minősége).
 • A munkaárokba fektetett KPE víz-bekötővezeték fertőtlenítéséhez használt vegyszer OTH biocid-engedélyének bekérése.
 • A fertőtlenítés után kötelezően elvégzett akkreditált részletes bakteriológiai vizsgálat eredményközlőjének bekérése. Amennyiben a vizsgálatot a KAVÍZ Kft. Minőségvizsgáló Laboratóriuma végzi el, úgy ennek díja:

- mintavétel 20 km-ig: egységárgyűjteményünk alapján
- mintavétel 20 km felett: egységárgyűjteményünk alapján
- vizsgálat: egységárgyűjteményünk alapján

 • A MID-tanúsítású, legalább „C” osztálypontosságú vízmérő technikai adatlapjának és alkalmazási engedélyének bekérése
 • A vízbázis vízvezeték megcsapolása és a víz-bekötővezeték összekötése a vízbázis vezetékkel. A beépített vízmérő plombálása díja: egységárgyűjteményünk alapján
 • Az elkészült vízbekötés 2012. évi XLVI. törvény 23.§ (3) bekezdése szerinti jogosultsággal bíró földmérővel történő geodéziai bemérésének bekérése. Az egységes elektronikus közmű-nyilvántartás részére (e-közmű rendszer) a 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet 6.§ (1a) bekezdésének c) pontjának és a (2) bekezdésének megfelelő adatszolgáltatás igazolásának bekérése. Amennyiben a geodéziai bemérést és az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatást a KAVÍZ Kft. végzi el, úgy ennek díja:

- kiszállás 20 km-ig: egységárgyűjteményünk alapján
- kiszállás 20 km felett: egységárgyűjteményünk alapján
- bemérés: egységárgyűjteményünk alapján

 

Szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás kérése

Szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás kérése