Ugrás a fő tartalomra
Ide kattintva a Kapos Holding Zrt. elektronikus ügyfélszolgálati oldalán otthonról is kényelmesen intézheti ügyeit.

Letölthető nyomtatványok

Nyomtatvány címe és leírásaFájl
CSŐTÖRÉS BEJELENTŐ NYILATKOZAT
Amennyiben az Ön ingatlanán csőtörés következtében nagyobb mennyiségű víz folyt el – és az nem került bele a csatornahálózatba – a csőtörést megelőző időszak utolsó leolvasott óraállása előtti egy év átlagfogyasztása alapján, az átlagfogyasztás feletti csatornadíjat társaságunk jóváírja a megfelelő feltételek teljesülése esetén. Kérjük a nyomtatvány második oldalát képező TÁJÉKOZTATÓT olvassa el! A nyomtatvány Adobe Reader programmal gépel is kitölthető!
Letöltés

LOCSOLÁSI KEDVEZMÉNY IGÉNYLŐ
Locsolási kedvezmény: azon családi házas környékeken, ahol az ingatlan csatornázott (és az egyéb feltételeket is teljesíti a Fogyasztó) a nyújtott CSATORNASZOLGÁLTATÁS díjából 10% kedvezményben részesül minden év május 1. és augusztus 31. közötti időszakban. Az igénylés feltétele, hogy adott év április 15. napjáig az igénylés beérkezzen társaságunkhoz! (A feltételeket az 58/2013. (II. 27) Kormányrendelet határozza meg.) A nyomtatvány Adobe Reader programmal géppel is kitölthető.

Letöltés
MEGHATALMAZÁS
Amennyiben Ön helyett meghatalmazottja jár el, a MEGHATALMAZÁS megnevezésű nyomtatvány kitöltésével teheti meg.
Letöltés
LAKATLAN INGATLAN BEJELENTŐ NYILATKOZAT
Amennyiben az ingatlan határozott- vagy előre nem látható ideig lakatlan, ezen nyomtatvány kitöltésével kérheti a leolvasás és a számlakibocsátás ideiglenes szüneteltetését. Ez esetben addig NEM KÉSZÜL SZÁMLA – az átlagfogyasztás alapján, a korábbi időszak fogyasztását alapul véve – ameddig a fogyasztó ezt nem kéri, kivéve ha a rendszerben található záró óraállástól eltérő adat birtokába nem jut társaságunk. (A részletes szabályokról a mindenkor érvényes Üzletszabályzat rendelkezik.)
Letöltés
IGÉNYBEJELENTŐ – BEKÖTÉSI FŐMÉRŐK 100%-OS MÉRŐSÍTETT STÁTUSZÁNAK AKKREDITÁCIÓJÁHOZ
Társasházak/lakásszövetkezetek/tulajdonközösségek esetén a mindenkor érvényes Üzletszabályzat szerinti elszámolási mód igényléséhez.
Letöltés
IGÉNYBEJELENTŐ MELLÉKMÉRŐ TELEPÍTÉSÉHEZ
Ha Ön a lakásában mellékmérő órát kíván felszereltetni, és a beépítés tervezésköteles, akkor ezen nyomtatvány alapján igényelheti a szolgáltatótól az ügyintézés elindítását.
Letöltés

IGÉNYBEJELENTŐ AZ ELKÜLÖNÍTETTEN MÉRT LOCSOLÁSI CÉLÚ MELLÉKVÍZMÉRŐ TELEPÍTÉSÉHEZ: 
Ha Ön – az Üzletszabályzatban meghatározott időszakban – az ingatlanához tartozó biológiailag aktív zöldterületet kívánja öntözni és ezután a mért menyiség után nem kíván csatornadíjat fizetni, akkor ezen nyomtatvány alapján igényelheti a szolgáltatótól a locsolási mellékmérő óra telepítés ügyintézésének elindítását.

Letöltés
KÉRELEM FOGYATÉKKAL ÉLŐ SZEMÉLYKÉNT A VÉDENDŐ FELHASZNÁLÓK NYILVÁNTARTÁSÁBA TÖRTÉNŐ FELVÉTEL/NYILVÁNTARTÁS MEGHOSSZABBÍTÁSA IRÁNT
.
Letöltés
KÉRELEM SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ SZEMÉLYKÉNT A VÉDENDŐ FELHASZNÁLÓK NYILVÁNTARTÁSÁBA TÖRTÉNŐ FELVÉTEL/NYILVÁNTARTÁS MEGHOSSZABBÍTÁSA IRÁNT
.
Letöltés
AKADÁLYMENTES SZÁMLA IRÁNTI KÉRELEMLetöltés
FŐMÉRŐS HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT (GÉPPEL TÖLTHETŐ)
Letöltés
KAVÍZ KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSLetöltés
KAVÍZ KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS (GÉPPEL TÖLTHETŐ)Letöltés
KÉRELEM KÖZMŰHÁLÓZATI CSATLAKOZÁSHOZ - LAKOSSÁGILetöltés
KÉRELEM KÖZMŰHÁLÓZATI CSATLAKOZÁSHOZ - NEM LAKOSSÁGILetöltés
KÉRELEM ÉPÍTÉSI VÍZ IGÉNYLÉSÉHEZLetöltés
ADATVÁLTOZÁS BEJELENTŐLetöltés
ADATEGYEZTETŐ LAP (GÉPPEL TÖLTHETŐ)Letöltés